Met behulp van het stappenplan maken wij onze werkwijze inzichtelijk. Het stappenplan is een weergave van de verschillende fasen van het bouwproces. Het ontwerphuis helpt bij het maken van keuzes door middel van het maken van bouwtekeningen, artist impressions en technische omschrijvingen. Door opties te laten zien wordt het maken van de juiste keuze vereenvoudigd. Door een goede indeling, kwaliteitsconstrole van de aannemers en de juiste kennissen verdient het ontwerphuis zichzelf weer terug. Daarbij staan kwaliteitwaarborging en comfort hoog in het vaandel. Voor meer informatie over een bepaalde fase kunt u kijken onder de betreffende kop hieronder. U kunt het gehele stappenplan doorlopen of delen ervan. Zo kunnen wij bijvoorbeeld alleen een omgevingsvergunning aanvragen of alleen een schetsontwerp (SO) voor u maken.

 

fase 0; Initiatief

 • verkenning bestemmingsplan
 • inzichtelijk maken optimaliseren, verruimen en/of splitsen
 • haalbaarheidsstudie

fase 1; Schetsontwerp (SO)

 • de bestaande situatie wordt opgenomen en gedigitaliseerd
 • omgevingsvergunningtoets
 • het ontwerphuis ontwerpt 3 varianten schaal 1/50
 • berekening van de globale (ver)bouwingskosten van de 3 varianten

fase 2; Voorlopig ontwerp (VO)

 • uitwerking ontwerp van 1 van de varianten
 • plattegronden, doorsneden en gevels schaal 1/50
 • artist impressions

fase 3; Definitief ontwerp (DO)

 • uitgewerkt definitief ontwerp
 • plattegronden, doorsneden en gevels schaal 1/50
 • elementen begroting
 • principe detaillering 1/5

fase 4; Omgevingsvergunning (OV)

 • benodigde (bouw)tekeningen en slooptekeningen
 • vergunningsaanvraag omgevingsloket
 • (daglichtberekening, ventilatieberekening, epc-berekening)

fase 5; Technisch Ontwerp (TO)

 • technische omschrijving
 • nota van inlichtingen
 • bestektekeningen
 • ontwerp kasten, inloopkasten en vaste interieurelementen 1/50
 • detaillering 1/5
 • elektratekening
 • materiaalstaat
 • sanitairstaat
 • armaturenstaat

fase 6; Prijs- en contractvorming  (CV)

 • uitnodiging aannemers
 • aanbesteding
 • onderhandelingen over prijs-kwaliteit verhouding met de aannemer

fase 7; Bouwbegeleiding (BB)

 • bouwbegeleiding
 • werktekeningen