Stappenplan

Stap 1: Vrijblijvende kennismaking

Een vrijblijvende kennismaking is de eerste stap. Dit kan op locatie of bij ons op kantoor. In dit vrijblijvende gesprek inventariseren we de ontwerpopgave. Wij maken graag kennis! Mail ons voor een vrijblijvende afspraak: info@hetontwerphuis.eu of bel +31 (020) – 723 19 61
Stap 2: Programma van eisen (0 tot 1 week)

De tweede stap voor een goed ontwerp is het formuleren van de wensen en het programma van eisen (PVE) van uw verbouwing of nieuwbouw van de woning. Wij sturen u een vragenlijst toe om al uw wensen en eisen in kaart te brengen.
Stap 3: Ontwerp (1 tot 2 weken)

De toegevoegde waarde van Het Ontwerphuis is dat er in een vroeg stadium weloverwogen keuzes gemaakt worden. De ervaring leert dat een goed ontwerp geld bespaart tijdens de bouw. Om tot een passend ontwerp te komen schetst het Ontwerphuis op basis van het PVE drie opties van de geplande verbouwing en/of nieuwbouw van de woning. Op deze manier worden de verschillende mogelijkheden voor de woning inzichtelijk. En kan u uw eigen keuzes maken tijdens het ontwerpproces.

Na enkele ontwerpsessies wordt een definitieve ontwerpkeuze gemaakt met betrekking tot de indeling, kosten, materialisatie en uitstraling. Het ontwerptraject wordt gepresenteerd in 2d, 3d tekeningen, referentiebeelden en impressies.
Stap 4: Vergunningsaanvraag (8 – 14 weken)

Het Ontwerphuis zorgt voor uw omgevingsvergunningsaanvraag van uw woning. Voor de vergunning coördineert de architect de benodigde rapporten (asbestinventarisatie, sondering, bodemonderzoek, archeologisch onderzoek) en berekeningen (constructie, daglicht, ventilatie en EPC berekeningen)
Stap 5: Contractvorming (1 – 6 weken)

Tijdens de contractvorming wordt het contractdocument voor de aannemer gemaakt. Het technisch ontwerp bestaat uit bestektekeningen, elektraplan, materiaalstaat en werkomschrijving. Op basis hiervan kunnen een aantal aannemers uitgenodigd worden om een offerte te maken. Het Ontwerphuis helpt eveneens bij de onderhandeling met de aannemers om te komen tot de aannemers selectie.
Stap 6: Esthetische advisering (tijdens de bouw)

Gedurende de bouw adviseren en controleren we de aannemer op datgene wat ontworpen is. Vaak zijn er ook vragen van aannemer en onderaannemers waarop we antwoord geven of door middel van werktekeningen we de aannemer bijsturen in het bouwproces. We organiseren zogenaamde bouwvergadering, vaak 1 x per week, om de voortgang van de bouw te monitoren. We staan tijdens de bouw naast en in dienst van de opdrachtgever om te komen tot een maximaal resultaat.
Stap 7: Oplevering (na de bouw)


Wanneer de bouw van de woning is afgerond lopen we gezamenlijk met de aannemer door de woning heen voor een kwaliteitscontrole van het uitgevoerde werk. We noteren de opleverpunten en zorgen dat de aannemer de woning oplevert wanneer er geen opleverpunten meer zijn.
Wij lichten dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek. Dit kan via de mail op: info@hetontwerphuis.eu of per telefoon op: +31 (020) – 723 19 61
Gedempt Hamerkanaal 165
1021 KP Amsterdam, Nederland
+31 (020) – 723 19 61
KVK-nummer: 59538074
BTW-nummer: NL853538530
Het Ontwerphuis Copyright 2024
Gemaak door Raion design
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram