Nieuwe vleugel voor monument.

In de Ripperdabuurt in Haarlem heeft een opmerkelijke verbouwing plaatsgevonden bij een monumentale villa. Deze historische woning is uitgebreid met een nieuwe vleugel, die zich harmonieus voegt naar het bestaande pand, maar op subtiele wijze een andere detaillering heeft. De toegevoegde vleugel is ontworpen als een aanleunwoning met een eigen voordeur, waardoor het een aparte entiteit vormt. Om de privacy te waarborgen, is de vleugel bewust losgehouden van de aangrenzende bebouwing. Slechts een kleine verbindingsgang, waarin de entree is gevestigd, fungeert als schakel tussen de bestaande bebouwing en de villa. Deze zorgvuldig ontworpen verbouwing heeft ervoor gezorgd dat de historische waarde van het rijksmonument behouden blijft, terwijl er tevens een passende uitbouw is toegevoegd.

Haarlem
Verbouw
2020
75 m2
Verbouwing
Aanbouw
Gedempt Hamerkanaal 165
1021 KP Amsterdam, Nederland
+31 (020) – 723 19 61
KVK-nummer: 59538074
BTW-nummer: NL853538530
Het Ontwerphuis Copyright 2023
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram