Diensten

Ontwerp
De toegevoegde waarde van Het Ontwerphuis is dat er in een vroeg stadium weloverwogen keuzes gemaakt worden. De ervaring leert dat een goed ontwerp geld bespaart in later stadium van de (ver)bouw. De eerste stap voor een goed ontwerp is het formuleren van de wensen en het programma van eisen (PVE) van uw verbouwing of nieuwbouw van de woning. Om tot een passend ontwerp te komen schetst het Ontwerphuis op basis van het PVE drie opties van de geplande verbouwing en/of nieuwbouw van de woning. Op deze manier worden de verschillende mogelijkheden voor de woning inzichtelijk. En kan u uw eigen keuzes maken tijdens het ontwerpproces

Na enkele ontwerpsessies wordt een definitieve ontwerpkeuze gemaakt met betrekking tot de indeling, kosten, materialisatie en uitstraling. Het ontwerptraject kan worden gepresenteerd in plattegronden, doorsnede, aanzichten en mogelijk 3d-model. Aanvullend wordt gebruik gemaakt van referenties en materiaalstalen om een goed beeld van de woning te krijgen

Vergunningen
Het Ontwerphuis helpt bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. Een vergunning is benodigd bij nieuwbouw en soms bij verbouw. Bij verbouw is een vergunning benodigd indien de volgende onderdelen worden aangepast ; de hoofddraagconstructie, de voorgevel, dakopbouwen, kelders, dakterrassen en/of balkons, monumenten en beschermde stads- en dorpgezichten. Voor de vergunning worden door de architect de volgende onderdelen meegenomen in de tekeningen en berekeningen:

 • Bestemmingsplan
 • eisen welstand
 • bouwbesluit regelgeving

Overige benodigde documenten, indien verplicht voor het verkrijgen van de vergunning en/of sloopmelding worden gezamenlijk met u verzameld, zoals:

 • asbestinventarisatie type A en/of B
 • sondering
 • bodemonderzoek
 • archeologisch onderzoek
 • constructieberekeningen- en tekeningen

Benodigde calculatie: daglicht, ventilatie en EPC (energie prestatie coefficient)

Contractvorming
Tijdens de contractvorming wordt het contractdocument voor de aannemer gemaakt. Op basis van het technisch ontwerp en de technische omschrijving kan de aannemer zijn offerte maken. Het technisch ontwerp bestaat uit de volgende tekeningen, staten en beschrijvingen:

 • plattegronden, doorsneden, gevels, schaal 1:50
 • bouwkundige details, schaal 1:5
 • elektraplan
 • materiaalstaat
 • technische omschrijving
 • fragment tekeningen van badkamer en /of kasten

Wij lichten dit graag toe tijdens een vrijblijvend gesprek. Dit kan via de mail op: info@hetontwerphuis.eu of per telefoon op: +31 (020) – 723 19 61